ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl   -   www.fobacon.pl   -   www.dekontaminacja.gsm.pl   -   www.soyer.info.pl   -   www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
DEKONTAMINACJA   Pezentujemy   unikalny   system   FOBACON   do   dekontaminacji pianą     przeznaczony     do     odkażania     urządzeń,     sprzętu ochronnego   i   ludzi   skażonych   niebezpiecznymi   substancjami chemicznymi,   atomowymi   (radiologicznymi   i   nuklearnymi)   i biologicznymi   (także   w   przypadku   pandemii   koronawirusa CoVID-19     /     SARS-CoV-2,     bliskowschodniego     zespołu oddechowego    wywoływanego    przez    koronawirusa    MERS- CoV,   ptasiej   grypy,   afrykańskiego   pomoru   świń   ASF   oraz przeciwko    przetrwalnikom    wąglika).    Naszym    celem    jest szybkie     i     skuteczne     odkażenie     przy     równoczesnym generowaniu   minimalnej   ilości   ścieków   i   najniższym   zużyciu wody.   Dzięki   naszym   urządzeniom   FOBACON   (przenośnym, mobilnym     i     stacjonarnym)     możemy     odkażać     zarówno sprzęt,     jak     i     ludzi     w     sytuacji     zagrożenia     CBRN. Dekontaminacja    skażonych    osób    (w    tym    rannych)    jest szczególnym   zadaniem.   Środki   FOBACON   typu   P   stosowane do     dekontaminacji     są     testowane     dermatologicznie     i przyjazne      dla      skóry.      Nasze      urządzenia      FOBACON zapewniają   optymalne   rozwiązanie   w   połączeniu   z   naszymi środkami   pianotwórczymi   -   z   myślą   o   szybkiej   gotowości operacyjnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. System FOBACON - dekontaminacja ludzi System FOBACON - dekontaminacja środków transportu, urządzeń i sprzętu ochronnego
ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

PL  |  EN  |  DE  |  RU  

THE
DEKONTAMINACJA     Pezentujemy       unikalny       system       FOBACON       do dekontaminacji     pianą     przeznaczony     do     odkażania urządzeń,     sprzętu     ochronnego     i     ludzi     skażonych niebezpiecznymi          substancjami          chemicznymi, atomowymi      (radiologicznymi      i      nuklearnymi)      i biologicznymi       (także       w       przypadku       pandemii koronawirusa          CoVID-19          /          SARS-CoV-2, bliskowschodniego            zespołu            oddechowego wywoływanego   przez   koronawirusa   MERS-CoV,   ptasiej grypy,   afrykańskiego   pomoru   świń   ASF   oraz   przeciwko przetrwalnikom   wąglika).   Naszym   celem   jest   szybkie   i skuteczne   odkażenie   przy   równoczesnym   generowaniu minimalnej   ilości   ścieków   i   najniższym   zużyciu   wody. Dzięki    naszym    urządzeniom    FOBACON    (przenośnym, mobilnym   i   stacjonarnym)   możemy   odkażać   zarówno sprzęt,    jak    i    ludzi    w    sytuacji    zagrożenia    CBRN. Dekontaminacja   skażonych   osób   (w   tym   rannych)   jest szczególnym     zadaniem.     Środki     FOBACON     typu     P stosowane       do       dekontaminacji       są       testowane dermatologicznie     i     przyjazne     dla     skóry.     Nasze urządzenia        FOBACON        zapewniają        optymalne rozwiązanie     w     połączeniu     z     naszymi     środkami pianotwórczymi     -     z     myślą     o     szybkiej     gotowości operacyjnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.   System FOBACON - dekontaminacja ludzi System FOBACON - dekontaminacja środków transportu, urządzeń i sprzętu ochronnego
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu